De overheid heeft tijdens de lockdown in Nederland aangekondigd dat er een uitzondering is voor religieuze bijeenkomsten. Maar wat zijn deze regels? Lees hier over de overheidsmaatregelen religieuze bijeenkomsten in 2021. De informatie in deze blog is gebaseerd op de meest recente adviezen van Rijksoverheid.nl.

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

In het algemeen geldt: je mag naar de kerk als je een vaste zitplaats hebt. Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je 1.5 meter afstand houden tot de mensen die niet je huisgenoten zijn.

Mensen die samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging zijn uitgezonderd van de maatregelen voor samenkomsten. Dit betekent dat er geen regels zijn voor het maximaal aantal personen in een kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis. Ook is er geen verbod op zingen.

Wel is er regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. Zij maken afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze vrijwillige afspraken staan in het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’.

Samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard zijn dus wel toegestaan in de tijd dat alle andere evenementen en bijeenkomsten verboden zijn in verband met het COVID-19 virus.

Communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’

De aangesloten organisaties bij het communiqué ‘Behoedzaam vieren van geloof’ geven adviezen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze adviezen zijn:

  • Beperk het aantal personen bij samenkomsten (in kerken, moskeeën, synagogen en andere gebedshuizen) zoveel mogelijk tot maximaal 30 personen. Betrokkenen bij de dienst, zoals een dominee, priester of imam tellen niet mee.
  • Organiseer de diensten zoveel mogelijk digitaal.
  • Doe niet aan samenzang en draag een mondkapje.
  • Valt u onder een risicogroep? Dan krijgt u het advies extra voorzichtig te zijn.

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten PKN

De Protestantse Kerk Nederland heeft een protocol opgesteld, het volledige protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten kun je hier nalezen.

Kort samengevat staat hierin:

  • kerkdiensten: maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers)
  • kerkelijke vergaderingen: online of uitstellen (in uitzonderlijke gevallen kunt u samenkomen)
  • thuis ontvangen: maximaal 2 mensen
  • groepen buiten: maximaal 2 mensen
  • uitvaarten: maximaal 100 mensen

Social Distancing

Een lockdown hebben we op dit moment in Nederland. Onder de noemer van social distancing is het aantal sociale contacten te beperken tot alleen de hoognodige contacten. Helaas geldt dit ook voor kerkdiensten. Voor veel mensen is dit meer dan alleen het luisteren naar een dominee. Het samenkomen is ook een sociaal aspect voor veel mensen.

Houd je aan het advies van de overheid. Dat is het enige wat wij kunnen adviseren. De overheidsmaatregelen religieuze bijeenkomsten zijn er niet voor niets!

En vergeet niet: als je klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts: blijf thuis. Heb je huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet je ook thuis blijven.

Deze regels gelden in ieder geval tot 1 februari 2021.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.