In 2021 is het dringende advies van veel kerkgenootschappen om niet te zingen tijdens kerkdiensten. Waar eerder nog geen probleem was met het zingen van een geselecteerd gezelschap wordt zelfs dit in januari 2021 afgeraden.

Zingen tijdens kerkdienst is voor veel kerkgangers een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. Nu dit niet mogelijk is voelt dit als een enorm gemis. Gelukkig mag je thuis zo hard en zoveel zingen als je zelf wilt, laat dit alvast een troost zijn. In deze blog geven we je een aantal alternatieven voor het aanbieden van muziek tijdens de kerkdienst. In de kerkdienst stream via YouTube kun je deze muziek dan ook meenemen en als er een aantal gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn kunnen zij ook meegenieten van de muziek zonder te zingen.

Zingen tijdens de kerkdienst

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft op 15 december 2020 nog een brief geschreven met daarin de volgende tekst:
Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij. In het geval er toch fysieke bijeenkomsten worden gehouden dan met maximaal dertig personen met inachtneming van de reeds bekende richtlijnen van het RIVM. De volledige brief vind je hier.

Wat zijn de alternatieven voor het zingen tijdens de kerkdienst?

De organist speelt de psalm of het lied

In veel kerkelijke gemeentes wordt de afgekondigde psalm of het lied voorgelezen door de dominee en door de mensen van het streamteam daarna in beeld gebracht. De organist kan hierna de psalm of het lied spelen alsof hij/zij de gemeente begeleid die aanwezig is en de gemeente thuis kan meezingen.

Mocht je geen liedboek thuis hebben omdat je deze normaal in de kerk kunt gebruiken dan bestel je eenvoudig je eigen liedboek hier.

De website liedboekcompendium.nl hoort bij het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk hoort de website. Hier kun je per lied uit de bundel een toelichting bekijken. Sommige liederen bieden ook een opname die je kunt beluisteren.

Ook op de website van Kerkliedwiki.nl vind je heel veel liederen terug.

Toon liederen in YouTube stream en beamer

Sinds de corona crisis worden er door diverse partijen gratis downloads aangeboden van geestelijke liederen. Dit zijn onder andere de liederen van Nederland Zingt maar ook de KRO biedt downloadbare liederen.

EO De liederen zijn opnames van eerder vertoonde programma’s op de televisie en zijn normaal niet rechtenvrij af te spelen. Daarom is het fijn dat de genoemde partijen hun download hiervoor aanbieden.

De liederen van KRO NCRV download je hier.
De liederen van EO Nederland zingt vind je hier.

Deze liederen kun je dus als streamteam of beamerteam in een kerk downloaden en afspelen van de computer waarmee je de YouTube stream en beamer aanstuurt.

Let op dat je wel over de juiste licenties voor streamen naar YouTube beschikt. Vergeet ook niet om je YouTube kanaal van de kerk te laten whitelisten bij de EO, meer hierover lees je in deze blog.

Neem liederen en muziek vooraf op en speel deze af

De derde optie die wij tegenkomen is het vooraf opnemen van muziek en deze tijdens de dienst tonen in de YouTube stream. Je kunt hierbij denken aan een gezin wat zelf een opname maakt van een psalm of lied wat zij zingen. Mocht het thuis een probleem zijn om dit op te nemen dan heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om dit door de week in de kerk op te nemen als hier geen kerkdienst is.

De beelden van de gezongen psalmen en liederen kunnen eventueel nog bewerkt worden als er iemand is die goed is in het bewerken van video. Als je zelf aan de slag wilt dan verwijzen we je graag hierheen waar je verschillende software en boeken over videobewerking kunt vinden.

Conclusie over zingen tijdens kerkdienst

Graag wijs ik je nog op de website van Eerstehulpbijventilatie.nl kun je berekenen wat het risico in jouw kerkgebouw is. Het laatste nieuwsbericht op hun eigen website meld:

De risicotaxatie staat echter in de context van het aantal actuele besmettingen in Nederland en de maatregelen in andere maatschappelijke sectoren. 

Door de hoge aantallen van de besmettingen in de maatschappij zijn de grenzen bereikt van het rekenmodel op deze websiteHet rekenmodel gaat uit van 1 besmet persoon in een ruimte, maar met de huidige besmettingsgraad is dat een steeds minder waarschijnlijk uitgangspunt. Daarnaast is de potentiële besmetting niet alleen afhankelijk van overdracht via aerosolenmaar ook van contactmomenten. Het advies is daarom om verkeers- en contactmomenten te beperken. 

Na het overleg tussen de koepelorganisatie van de kerken en Minister Grapperhaus zijn de volgende adviezen van toepassing: 

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij.
  • Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”). 
  • Dringend advies om te onthouden van samenzang. 

De bedoeling van deze blog was zeker niet om aan te geven wat wel/niet aan te raden is qua zingen. Ik ben geen expert en wil daarom hier ook graag vandaan blijven. In het nieuws wordt hier al meer dan genoeg over geschreven. Ik hoop dat de genoemde opties in ieder geval een handvat geven voor het geval dat er in jouw kerk niet meer gezongen kan worden.

Heb je vragen of aanvullingen laat het dan weten in een reactie.