Herken je het? Je oppert om een kerkdienst te streamen via YouTube en je ziet rode vlekken verschijnen in de nek van bepaalde mensen. Want ‘als we via YouTube streamen kijkt China mee’. Of iedere andere buitenlandse grootmacht waar wij liever minder contact mee hebben.

Is dit een gegronde angst? Wij hebben nagedacht over de privacy van gemeenteleden. De korte samenvatting is dat je door een kerkdienst te streamen en na te denken over de privacy en een aantal kleine aanpassingen je helemaal voldoet aan de AVG in Nederland. Een kanttekening hierbij is dat het onze eigen mening is en wij zijn geen juristen. Mocht je twijfelen neem dan contact op met een jurist met kennis van de AVG.

Privacy en een kerkdienst streamen naar YouTube

Zoals in de introductie aangegeven zijn er wel een aantal zaken waar je op moet letten als je een kerkdienst online gaat streamen via YouTube. Dit geldt uiteraard ook voor alle andere kanalen waar je jouw kerkdienst online kunt laten meebeleven door de bezoekers van dit platform. Wij zetten een aantal tips voor jou op een rijtje.

Hoe stel je de privacy van een YouTube stream in?

Let op dat bij het aanmaken of inplannen van een kerkdienststream hoe je de privacy instelt. Er zijn drie opties:

  1. Open voor iedereen;
  2. Verborgen, alleen te zien als je de rechtstreekse link gebruikt. Hiermee kun je bijvoorbeeld de stream insluiten via een iframe in je website;
  3. Besloten, hiermee is de stream helemaal afgesloten en alleen voor jou toegankelijk.

Je kunt er ook voor kiezen om de privacy van de uitzending na de dienst aan te passen naar bijvoorbeeld besloten. Of de uitzending in het geheel te verwijderen. Ons punt was dat dit niet aan te raden is, we sluiten de kerkdeuren ook niet toch? Je kunt in de statistieken zien hoe vaak een uitzending bekeken wordt na de live uitzending. Zonde als je deze gratis kans op evangelisatie laat schieten toch?

Wat kondig je af tijdens de dienst?

In veel kerken wordt er voorbede gedaan tijdens de dienst. Daarbij wordt er ook vermeld als er een geboorte of sterfgeval is. In onze beleving is de afkondiging op zich geen probleem met de privacy. Het enige waar je als kerk in onze beleving op moet letten is wat je noemt in die afkondiging. In onze gemeente wordt sowieso vooraf vermeld dat er een afkondiging gedaan zal worden in de dienst. De betrokkenen geven hiermee dus wel of geen toestemming voor het noemen van hun naam.

Wat wij wel adviseren aan kerkenraden is om te overwegen of het noodzakelijk is om een woonadres te noemen van een persoon of gezin. Waarom verwijs je hiervoor niet naar de andere kanalen als bijvoorbeeld het kerkblad of de kerkelijke website?

Wat breng je in beeld bij het streamen van een kerkdienst?

De mensen komen in beeld en dat willen ze niet. Sowieso is het dus noodzakelijk mochten er bezoekers van de kerk in beeld komen om aan te geven dat er opnamen gemaakt worden tijdens de dienst. In onze gemeente zijn bezoekers van de kerkdienst niet in beeld. Wij tonen alleen beeld van de ouderling van dienst, de dominee en de organist.

Om niet te verzanden in regels en protocollen is de meest simpele optie: vraag de betrokkenen om toestemming om het beeld uit te zenden.

Conclusie

Privacy is een onderdeel van het streamen van een kerkdienst wat je absoluut in het oog moet houden. In veel gevallen zijn veel problemen op te lossen door je verstand te gebruiken en de opties af te wegen en te bespreken met een aantal specialisten. Mocht je echt een volledig AVG advies nodig hebben zoek dan een specialist zoals al eerder aangegeven.