Een kerkdienst streamen via YouTube of een ander social media kanaal. Daar hebben we al aardig wat artikelen over geschreven. We proberen jou zoveel mogelijk tips te geven voor het optimaal inrichten van de uitzendingen en het gebruik van de apparatuur voor het streamen.

Een tip die we graag nog aan je uitleggen is het inrichten van je streamingsoftware met scènes. Hiermee voorkom je dat je iedere uitzending helemaal opnieuw op moet bouwen. Los van de scènes voeg je als input uiteraard de audio en de video toe. Per scène kun je deze dan selecteren en eventueel als je een PTZ camera hebt per scène ook een camera input bij koppelen.

Scènes in een kerkdienst

Uiteraard zal per kerkdienst globaal de indeling verschillen. Dit is ook afhankelijk van de kerk waar de uitzending verzorgt wordt. Met de tips uit deze blog zou je een globale kerkdienst op kunnen zetten in ieder geval. Hij is gebaseerd op onze eigen PKN gemeente in Waddinxveen.

In Vmix kun je gebruik maken van vier verschillende vaste overlays. Dit kan in OBS ook ingeregeld worden. Wij gebruiken een overlay met het logo van onze gemeente in iedere scène links onderin beeld. Daarnaast zetten wij een overlay over het beeld heen als de camera switcht tussen twee scènes van positie.

De benamingen van de scènes die je hieronder vind zijn ook de benamingen zoals wij ze gebruiken. Probeer deze zo te noemen dat ze ook tijdens de dienst gemakkelijk te herkennen zijn.

1. Voor de dienst

In deze scène maken wij gebruik van een stilstaand beeld en de aankondiging met de naam van de dominee. Let bij het opstarten van je streamingprogramma voor de kerkdienst erop dat je ook daadwerkelijk dit beeld als actief beeld klaarzet.

Kerkdienst streamen hoeksteen waddinxveen

2. Organist voor de dienst

In onze kerk starten wij de uitzending ongeveer een kwartier voor het begin van de dienst. Wij hebben ervoor gekozen om hierbij de organist in beeld te brengen en hier een tekst ticker overheen te laten lopen met daarin de actuele collectes voor deze zondag.

3. Afkondigingen voor de dienst

De ouderling van dienst doet in onze gemeente voor de dienst de afkondigingen. Dit is daarom ook de scène die wij starten op het moment dat de kerkdienst begint.

4. Voorzang na de afkondigingen

In deze scène maken wij gebruik van een vooraf opgemaakte PowerPoint en rechts onderin beeld de organist.

5. Stil gebed

In deze scène is de dominee in beeld.

6. Zingen na gebed / groet

Na het uitspreken van de groet gaat de gemeente zingen en is er in de stream weer een Powerpoint te zien met de organist in beeld.

Voorbeeld stream kerkdienst zingen

7. Wet / geloofsbelijdenis

Afhankelijk van een ochtend- of een avonddienst is in deze scène de dominee weer in beeld.

8. Zingen na de wet / geloofsbelijdenis

Na het uitspreken van de wet of de geloofsbelijdenis gaat de gemeente zingen en is er in de stream weer een Powerpoint te zien met de organist in beeld.

9. Grote gebed

Tijdens het grote gebed is de dominee in beeld.

10. Schriftlezing

In deze scène is een PowerPoint in beeld met rechts onderin beeld de dominee.

11. Collecte

In de coronatijd wordt er niet fysiek gecollecteerd. Daarom maken veel gemeenteleden gebruik van de chrch app. Om hier extra aandacht voor te vragen tonen wij bij het voorspel van de organist nogmaals een PowerPoint met daarop de doelen van de collecte. Het voorspel van de organist is hierdoor ook iets langer.

12. Zingen na schriftlezing

In deze scène maken wij gebruik van een vooraf opgemaakte PowerPoint en rechts onderin beeld de organist.

13. Preek

In deze scène is de dominee in beeld. Met als verschil met de andere scènes dat het beeld hier meer ingezoomd is.

14. Zingen na preek

In deze scène maken wij gebruik van een vooraf opgemaakte PowerPoint en rechts onderin beeld de organist.

15. Gebed

In deze scène is de dominee in beeld.

16. Slotzang

In deze scène maken wij weer gebruik van een vooraf opgemaakte PowerPoint en rechts onderin beeld de organist.

17. Zegen

In deze scène is de dominee in beeld.

18. Eindbeeld

Op het eindbeeld brengen wij een PowerPoint in beeld met daarop een aankondiging van de volgende diensten. Dit kunnen de eigen diensten zijn maar uiteraard ook diensten van gemeenten waar jouw kerk mee samenwerkt.

Conclusie

Uit ervaring kunnen wij je vertellen dat het vastleggen van de scènes in een dienst of uitzending je heel veel rust kan geven tijdens de uitzending en de voorbereiding hierop. Je herhaalt dit ook wekelijks en hebt hierdoor sneller een routine. Dit zal je meer zekerheid geven met het streamen maar ook de voorbereidingstijd aanzienlijk verkorten.

Om het jou extra gemakkelijk te maken hebben hier nogmaals alle scenes op een rijtje gezet:

1. Voor de dienst
2. Organist voor de dienst
3. Afkondigingen voor de dienst
4. Voorzang na de afkondigingen
5. Stil gebed
6. Zingen na gebed / groet
7. Wet / geloofsbelijdenis
8. Zingen na de wet / geloofsbelijdenis
9. Grote gebed
10. Schriftlezing
11. Collecte
12. Zingen na schriftlezing
13. Preek
14. Zingen na preek
15. Gebed
16. Slotzang
17. Zegen
18. Eindbeeld

Hoe stel jij een kerkdienststream samen? Laat het ons weten in een reactie hoe jij dit aanpakt en ook als je tips of aanvullingen hebt horen wij het graag van je.